Jesper Nygård: Få det bedste ud af ildsjælene

Af Jesper Nygård, onsdag den 18. november 2015 kl. 08.00

I Realdania er vi ikke bare glade for ildsjæle. Sandheden er, at mange af Realdanias projekter er direkte afhængige af lokale ildsjæle.

Ildsjælen er den borger, der ikke vil sidde med hænderne i skødet og vente på, at eksempelvis den nedlagte biograf bliver lavet om til et nyt, lokalt mødested, men tager sagen i egen hånd.

Continue reading

Frivilligrådet: Ildsjæle skaber vores samfund

”De nye ildsjæle venter ikke på, at de skal indmeldes i en frivillig organisation. De venter ikke på, at de skal indkaldes til et informationsmøde. Nej, de rejser sig fra sofaen og handler. Det er en ny form for aktivisme, som er værd at holde øje med.”

Ordene er Vibe Klarup Voetmanns. Hun er formand for Frivilligrådet, og i september gæstede hun åbningsarrangementet for Underværkers ildsjælefestival i Bygningskulturens Hus i København.

Continue reading

Hanne Tanvig: Når lokalsamfund i yderområderne selv skal skabe mere udvikling – hvordan?

Håndbogen er resultatet af et udviklingsprojekt, der har undersøgt erfaringerne med byudvikling i fem udvalgte lokalsamfund. Københavns Universitet har udarbejdet håndbogen, som er finansieret af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Med håndbogen får kommuner, borgergrupper m.v. et enkelt og effektivt redskab, som kan tilpasses det enkelte lokalområde og bidrage til at stimulere udvikling, modvirke befolkningstilbagegang og styrke sammenhængskraften på tværs af sektorer, grupperinger og kommuner.

Continue reading

Borgerlyst – Handlekraft i hverdagen

”Borgerlyst” af Andreas Lloyd & Nadja Pass handler om aktivt medborgerskab: At gøre noget i stedet for at vente på andre gør det, at tro på, at vi hver især med vores mikrohandlinger kan gøre en forskel, at vi kan inspirere andre og sammen anvise nye veje til at udvikle vores samfund. At finde sin egen borgerlyst og handlekraft i hverdagen.

Jeg kunne ikke lægge bogen fra mig, uden at det stod klart for mig, at min lille startmikrohandling da måtte være at formidle denne bog videre til folk, der besøger www.fejoeliv.dk: fejøboere og venner af Fejø. Jeg er sikker på, at netop denne målgruppe vil finde bogen yderst anvendelig og interessant.

Bogen er usædvanlig på mange måder. Det er fx forfatterne selv, der har indsamlet penge til udgivelsen. Jeg har fulgt Andreas og Nadja på deres website borgerlyst.dk og på Facebook over ét år nok, og derfor vidste jeg, at deres bog var på vej. Her i efteråret 2013 slog de deres bogprojekt op på crowdfundingsitet Booomerang, og jeg var slet ikke i tvivl om, at denne bog ville jeg gerne støtte og købe, også uden at have læst den. For bare 200 kr. blev jeg en af bogens officielle støtter (ja, med navns nævnelse bag i bogen mellem en Kerstin Skovgaard og Kollektivet Maos Lyst!).

Bogen er en nytænkende og kærkommen manual til dig og mig i vores egenskab af måske lidt skuffede medborgere, der synes, det er for lidt og for tamt bare at stemme til kommunalvalg hvert fjerde år. Den er skrevet til os, som synes, der skal ske noget mere, men som finder det svært at knytte sig til et bestemt parti eller finde sig til rette i de traditionelle interesseorganisationer. Det spænder lige fra den helt almindelige borger, der gerne vil gøre en forskel som frivillig og til de semiprofessionelle ildsjæle (eller ”pligtvillige” som de kaldes i bogen), som trækker de store læs.

Borgerlyst er befriende og opmuntrende læsning i både form og indhold. Som forfatterne skriver, er bogen et kludetæppe af små kurser/vejledninger/tip, projektportrætter, fra tanke til handling-afsnit og beskrivelser af Andreas’ og Nadjas egne eksperimenter. Alt sammen yderst konkret og nemt at lade sig inspirere af. Enhver som har oplevet glæden ved at arbejde i en højere sags tjeneste, og enhver, som har prøvet at køre skuffet hjem fra et kedeligt bestyrelsesmøde fyldt med misforståelser og dårlig kommunikation, kan finde spændende redskaber og tips til, hvordan man kan organisere sig alternativt, og hvordan ildsjæle kan næres og lære at tænke på nye måder i stedet for at brænde ud.

Skal jeg fremhæve tre gode ting ved bogen må det være:

1) Kredsløbsperspektivet. Hvor mange af os er opdraget til at tænke lineært – fra venstre mod højre, og helst i med en opadgående kurve  –, lærer vi i Borgerlyst, at vi skal tænke borgerprojekter og –eksperimenter i cyklusser og kredsløb. Alt har et forår, en sommer, et efterår og en vinter. Og det er ikke nødvendigvis forkert, et tab eller en fiasko, hvis et projekt eller initiativ lakker mod sit efterår eller vinter. For efter vinter kommer et nyt forår, og ideer og tiltag kan efter en dvaleperiode genfødes i nye og forbedrede versioner med nye kræfter.

2) Originalt mindset. Forfatterne lancerer og definerer en række begreber samtidig med at de hele tiden perspektiverer, diskuterer og trækker tråde til både andre nye og gamle begreber og tankesæt. Det gør bogen unik, meget original og læseværdig både for de ældste klasser i folkeskolen, for embedsmænd og for politikere på ethvert niveau, ja for alle mennesker der brænder for en sag. Begreberne (beta, hverdagsmager, nybegynder og skalerbare arrangementer for bare at nævne nogle) bruges på kryds og tværs i bogen, hvilket blot understreger, at borgerlyst samlet set har så meget tyngde, at det kan betragtes som et helt nyt mindset med sin egen begrebsverden og eget vokalbular.

3) At fejle er ”fantastic”. En af forfatternes gennemgående pointer er, at det er o.k. at fejle som projektmager og igangsætter, og at man kun bliver ekstra klog og indsigtsfuld, hvis man søger de sværeste veje og undgår de nemme løsninger. Gennem bogen fortæller de i detaljer, hvordan de selv gang på gang har begået fejl og kastet sig ud i undersøgende eksperimenter uden garanti for succes i deres arbejde med Borgerlyst. Det, at de så åbenlyst har taget og fortsat tager deres egen medicin, er ikke bare ærlig snak i øjenhøjde med læseren. Man bliver på mange måder lært op og holdt i hånden ad nye stier, mens man læser bogen; det er effektfuldt og overbevisende.

Andreas Lloyd og Nadja Pass har skrevet en fremragende bog, der kommer ualmindeligt godt rundt om det at føle borgerlyst og vise handlekraft som borger: borgerprojekters livscyklusser og mangfoldighed, de mange måder man kan deltage og bidrage på, fælder og faldgruber og masser af konkrete redskaber og opskrifter til at nytænke, samskabe , samarbejde, mødes og debattere på nye måder. Bogen stiller mange spørgsmål, dikterer ikke firkantede svar, men diskuterer på en frugtbar og problemløsende facon, som er utrolig inspirerende, og som jeg personligt tror vi vil se meget mere af i fremtiden.

Sproget er flydende og nemt at læse. Visse passager er så velskrevne, såvel retorisk som indholdsmæssigt, at Dronningen godt kan hente inspiration til sin næste nytårstale i denne bog. Bogen kan forekomme lang, og patchworkideen, som på sin vis er bogens tema og et vilkår for hele borgerlystbegreb, illustrerer meget godt bogens opbygning og tilblivelse. Man kan pege på gentagelser visse steder i bogen, men jeg synes ikke det generer. Det betyder blot, at mange kapitler og emner kan læses selvstændigt, krydses og sammenstilles på nye måder, hvis man vil.

Sidst, men ikke mindst, indgyder bogen håb om en fremtid, hvor vi – trods dybe kriser på mange rigtig mange områder – alle har mulighed for at være med til at ændre verden: Nogle på makroniveau, andre på mikroniveau. Det har alt sammen betydning, og det starter med os selv. Ja, dig og mig!

Fem æbler ud af fem fra Fejø!